Konferansen for de blå næringer

Svolværkonferansen 2016

Konferansen for de blå næringer

På årets Svolværkonferanse retter vi blikket mot petroleumsindustriens utvikling i Nord-Norge, energisituasjonen, sameksistens og teknologi og kompetansedeling på tvers.

Norsk Industri og DHL Express bidrar til redusert miljøfotavtrykk
Norsk Industri og DHL Express bidrar til redusert miljøfotavtrykk

Gjennom Norsk Industris avtale med DHL Express inngår DHLs GoGreen. Kalkulatoren beregner hvor mye drivhusgasser medlemmenes sendinger genererer. Hva er så GoGreen?

Norsk Industri gratulerer Rana Gruber

Rana Gruber har ført en langvarig kamp mot Rana Kommune og kommunens advokater og takstmenn om eiendomsskatt. Nå har de vunnet.

Nedgang for bedriftsinvesteringene i 2017

Bedriftene forventer et samlet investeringsnivå innen petroleum, industri, bergverk og kraft på 198 milliarder kroner, en reduksjon på 16,1 milliarder kr (7,5 prosent) fra prognosen for 2016, viser investeringsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå.

Vil inngå rammeavtaler innen teknologi

Oljedirektoratet utlyser en anbudskonkurranse for å supplere sin teknologikompetanse og -kapasitet.

Mange gode medlemsfordeler

Se alle medlemsfordelene

LEVERINGSBETINGELSER

Vi formidler norske og nordiske leveringsbetingelser, samt Orgalime.

Leveringsbetingelsene og Orgalime

ADVOKAT–/JURIDISK BISTAND

23 08 88 88

08.00 - 16.00

Medlemmer kan benytte vår juridiske vakttelefon. Tjenesten er gratis! Bruk også: advokat@norskindustri.no.

Få advokat-/juridisk bistand

Største forening i NHO

2450

Norsk Industri er organisasjonen for industrien i Norge. Vi har ca 2450 medlemsbedrifter. Du finner bedriftene rundt omkring i hele landet.

Se hvor industrien befinner seg